Konkurs graficzny EURES – TriRegio 2019


Serdecznie zapraszamy do konkursu graficznego EURES-TriRegio ogłoszonego przez Wojewódzki Dolnośląski Urząd Pracy, dedykowanego młodzieży w wieku od 15 do 29 lat. Konkurs polega na opracowaniu w grafice komputerowej trzech rodzajów plakatów promujących usługi oraz działania Partnerstwa EURES-TriRegio. W puli nagród przewidziane są nagrody w kwocie 3000 zł za zajęcia I miejsca, za II miejsce 2100 zł. Projekty należy przesyłać do dnia 10.04.2019.

Wszystkie informacje znajdą Państwo w załącznikach.

Regulamin KONKURS GRAFICZNY

Załącznik nr 3 IOD

Zaproszenie do konkursu_Uczelnie

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 2A

Załacznik nr 4

Załacznik nr 5