Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską, inżynierską i licencjacką


Uwaga, Studenci, Absolwenci, Pracownicy naukowi! Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłosiła konkursy skierowane do Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych o:

– Nagrodę Prezesa ARP S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską

– Nagrodę Zarządu ARP S.A. na najlepszą pracę doktorską, projekt badawczy

Celem konkursów jest wyłonienie najlepszych prac w następujących obszarach: innowacje w przemyśle, restrukturyzacja oraz efektywne zarządzanie przedsiębiorstwie. Prace można nadsyłać do 16 sierpnia br. na adres organizatorów. Regulaminy konkursów przewidują nagrody pieniężne!

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursów oraz wzięcia udziału!

Regulamin dot. konkursu na pracę doktorską i rozprawę doktorską

Regulamin dot. konkursu na pracę magisterską, inżynierską i licencjacką

Szczegółowe informacje można również uzyskać: https://www.arp.pl/dla-mediow/aktualnosci/konkurs-na-najlepsza-prace-doktorska,-magisterska,-inzynierska-i-licencjacka