KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ NA KIERUNKU LOGISTYKA


Informujemy, że zgodnie z  Zarządzeniem 10/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. ogłoszony zostaje konkurs na najlepszą pracę dyplomową na kierunku Logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, którzy egzamin dyplomowy złożyli w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Konkurs organizowany jest we współpracy z klastrem edukacyjnym INVEST in EDU, a sponsorem nagrody jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park”.

Szczegółowe informacje, w tym treść Zarządzenia 10/2021, regulamin konkursu oraz formularz zgody absolwenta na przetwarzanie danych osobowych oraz na upowszechnienie wizerunku, zamieszczamy poniżej:

Zarządzenie 10-2021 z dnia 17.02.2021 r.

Regulamin konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Zgoda absolwenta na przetwarzanie danych osobowych oraz na upowszechnienie wizerunku