Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce miejskiej


Instytut Metropolitarny ogłosił konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej i metropolitarnej. Wszystkich zainteresowanych absolwentów gorąco zachęcamy do wzięcia w nim udziału. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach:
– najlepsza praca licencjacka/inżynierska;
– najlepsza praca magisterska.
Można zgłaszać wszystkie prace, związane z tematyką konkursu, obronione w ciągu ostatnich 3 lat. Zainteresowani proszeni są o wysłanie jednego egzemplarza swojej pracy w formie elektronicznej oraz formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: konkurs@im.edu.pl, do dnia 11 sierpnia 2019 r.
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz nagrodę w postaci publikacji autorskiego artykułu w periodyku „Metropolitan. Przegląd Naukowy”.
Szczegóły konkursu na stronie organizatora.