KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ Z ZAKRESU KOMUNIKACJI STRATEGICZNEJ


Informujemy, że Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wraz z Młodzieżową Radą Sprawiedliwości działającą przy Ministrze Sprawiedliwości ogłasza II edycję Konkursu na najlepszą pracę z zakresu komunikacji strategicznej “Młodzi o przyszłości – wyzwania przed Polską i Europą”. Celem konkursu jest ożywienie i wzmocnienie dyskusji młodych ludzi dotyczącej aktualnych i fundamentalnych wyzwać stojących przed Polska i Europą. W obliczu zmagania z pandemią, sporów ideologicznych, wyzwań klimatycznych, zasadniczych dyskusji, co do kształtu integracji europejskiej oraz roli globalizacji, chcemy rozmawiać o kwestiach polityki energetycznej, suwerenności państwa polskiego, unijnym budżecie, trendach w geopolityce i perspektywach powrotu do eurocentryzmu, gospodarczych relacjach i zależnościach w ramach  Unii Europejskiej, aksjologicznych podstawach integracji, jej przemianach i znaczeniu dla członkostwa Polski w UE, a także o tym, jaką rolę w tym kontekście może i powinna odegrać Polska. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna, a liczba wyróżnionych prac zależy od decyzji Kapituły Konkursu.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby, które posiadają status ucznia, studenta lub doktoranta.

Wysokość nagród w Konkursie:

 • Nagroda główna: miesięczny płatny staż o wartości 10 000 złotych brutto w Centrum Analiz Strategicznych IWS;
 • Wyróżnienia: miesięczny płatny staż o wartości 5 000 złotych brutto w Centrum Analiz Strategicznych IWS.

Tematy esejów:

 • Prawodawstwo rodzinne, a kompetencje UE.
 • Prokuratura europejska, a działalność prokuratur krajowych.
 • Wartości Unii Europejskiej wczoraj i dziś.
 • Suwerenność państwa a integracja europejska – gdzie kończy się organizacja międzynarodowa, a zaczyna federalna?
 • Wizja Roberta Schumana a współczesny obraz UE.
 • Unijny Fundusz Odbudowy a kompetencje fiskalne państw
 • Czy Fundusz Odbudowy jest adekwatną odpowiedzią na odbudowę gospodarek po pandemii?
 • Wyzwania w poszczególnych obszarach, np. energetycznym, klimatycznym, cyfryzacji – na ile Europa radzi sobie z ich podejmowaniem?
 • Czy mamy do czynienia z momentem Hamiltonowskim w procesie integracji europejskiej?
 • Pandemia a system prawny i prawa człowieka.
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski – zagrożenia i wyzwania.
 • Zrównoważony rozwój a zmiany klimatu.
 • Geopolityczny potencjał Polski. Wyszehrad, Międzymorze czy też współpraca z Dalekim Wschodem?

 

Na zgłoszenia czekamy do 30.06.2021 r., które możecie dokonać wysyłając swój esej na adres e-mail: mlodzioprzyszlosci@iws.gov.pl.

ZARZĄDZENIE – OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE – REGULAMIN

ZARZĄDZENIE – POWOŁANIE CZŁONKÓW