KONKURS O NAGRODĘ PREZESA ARP S.A. NA NAJLEPSZĄ PRACĘ LICENCJACKĄ, INŻYNIERSKĄ, MAGISTERSKĄ


Zachęcamy do udziału w III edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa ARP S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską, w którym udział mogą wziąć studenci lub absolwenci Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których rektorzy zrzeszeni są, jako członkowie zwyczajni, w stowarzyszeniu pod nazwą Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac w trzech kategoriach:

kategoria 1. – praca magisterska
kategoria 2. – praca licencjacka
kategoria 3. – praca inżynierska

Wyłonione zostaną najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w obszarach:

  • zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
  • logistyka i transport
  • technologie informatyczne dla zwiększenia efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw
  • działanie administracji na rzecz rozwoju przedsiębiorstw i ich innowacyjności
  • inżynieria produkcji

Aby wziąć udział w Konkursie, Uczelnia musi dokonać zgłoszenia pracy konkursowej w terminie do dnia 10 października 2021 roku do godziny 16.00.

W załączeniu przekazujemy REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ PREZESA ARP S.A.