Konkurs stypendialny L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki


Od 2 marca do 30 kwietnia potrwa nabór do jubileuszowej edycji konkursu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Już po raz 20. organizatorzy zapraszają młode badaczki do udziału w jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów stypendialnych w Polsce. Autorki prac magisterskich, doktoranckichhabilitacyjnych z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu mają szansę na promowanie swoich osiągnięć naukowych oraz roczne stypendium.

17-osobowe Jury, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej, spośród najlepszych aplikacji wyróżni 6 projektów, przyznając ich autorkom: 3 stypendia habilitacyjne po 35 000 zł, 2 stypendia doktoranckie po 30 000 zł i 1 stypendium magisterskie w wysokości 20 000 zł. Dodatkowo wszystkie nagrodzone badaczki L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, przy wsparciu Partnerów programu – Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk, wezmą udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, a ich osiągnięcia naukowe promowane będą nie tylko wśród naukowców, ale także szerszej opinii publicznej. Oficjalne ogłoszenie stypendystek 20. edycji programu nastąpi podczas uroczystej jubileuszowej Gali w Warszawie, która zaplanowana jest na październik br.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji należy przesyłać za pośrednictwem strony www.lorealdlakobietinauki.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach: