Konkurs wiedzy dla studentów


Gorąco zapraszamy do udziału w konkursie dotyczącym zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowo-administracyjnego. Konkurs odbędzie się w dniu 13 stycznia 2019 roku dla studentów niestacjonarnych oraz 15 stycznia 2019 dla studentów studiów stacjonarnych (sala 104A). Sprawdzian wiedzy będzie miał formę kazusów. Organizatorem tego wydarzenia jest Studenckie Koło Naukowe Administratywistów Ministrare PWSZ AS w Wałbrzychu.