Konkursy Narodowego Centrum Nauki


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:
• OPUS 13 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
• PRELUDIUM 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Naukowcy mogą starać się o finansowanie w ramach łącznej puli 280 mln zł.
Nabór wniosków w konkursach trwa do 16 czerwca 2017 r.
Więcej informacji na stronie: www.ncn.gov.pl