Kontakt Biuro Karier


Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Biuro Karier
Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
DNiSS – pok. 27

Mirosława Nikodemska
e-mail: biurokarier@pwsz.com.pl
tel. 74 641 92 34