Kontynuacja projektu: WAŁBRZYCH – studiuj, pracuj, mieszkaj!


W dniu 4 lutego 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu odbyło się spotkanie przedstawicieli porozumienia „Wałbrzych – studiuj, pracuj, mieszkaj”. W spotkaniu uczestniczyli prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej, kanclerz PWSZ AS w Wałbrzych Rafał Pszczolarski oraz dyrektor działu administracji w firmie NSK Hiroki Nukui. Podczas spotkania miało miejsce podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz zostały przedstawione plany na najbliższą przyszłość, w związku z kontynuacją tego porozumienia. To wspólny projekt miasta Wałbrzych, PWSZ Wałbrzych oraz fabryki NSK, jednego z wiodących na świecie producentów łożysk tocznych oraz rozwiązań w zakresie techniki liniowej i układów kierowniczych. Celem projektu jest współpraca w zakresie prowadzenia wspólnych działań promujących Wałbrzych jako miasta atrakcyjnego pod względem zamieszkania, studiowania i pracy zawodowej. To pierwszy w historii naszego miasta projekt, gdy pod wspólnym szyldem różne jednostki (miasto, publiczna uczelnia oraz duża fabryka zlokalizowana w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej) planują wspólnie zachęcać młodych ludzi do związania swoich losów z Wałbrzychem.