Informacje w sprawie działalności Uczelni związanej z zapobieganiem rozprzestrzeniania Koronawirusa


Organizacja zajęć od 25.05.2020

Szanowni Studenci, w dniu 22.05.2020 r. powstało zarządzenie rektora regulujące prowadzenie zajęć dydaktycznych do końca roku akademickiego 2019/2020. W tym zakresie ...
Czytaj Dalej

Information for Erasmus+ Students

Dear Students, all the most important information you can read at the link below http://www.pwsz.com.pl/program-erasmus-plus/ ...
Czytaj Dalej

Obsługa studentów na terenie Uczelni

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 12.03.2020 - 24.05.2020   zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa studentów przez pracowników Działu Nauczania i Spraw ...
Czytaj Dalej

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

Przekazujemy Państwu do wiadomości zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z zawieszeniem działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni wyższych oraz działalności instytucji kultury ...
Czytaj Dalej

Wolontariat dla studentów pielęgniarstwa

Informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zwrócił się do uczelni z prośbą, o poinformowanie studentów trzeciego roku pielęgniarstwa o ...
Czytaj Dalej

Legitymacje studenckie

Drodzy Studenci Dobra wiadomość. Zgodnie z informacją podaną na stronie https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 marca 2020 ...
Czytaj Dalej

Informacje dla studentów

W związku z Zarządzeniem Rektora nr 15/2020 informuję: DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 1.       Planowana jest zmiana terminów zjazdów studentów ...
Czytaj Dalej

Zawieszenie zajęć

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09.04.2020 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na ...
Czytaj Dalej