Informacje w sprawie działalności uczelni związanej z zapobieganiem rozprzestrzeniania Koronawirusa


Zawieszenie zajęć

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09.04.2020 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na ...
Czytaj Dalej

Informacje dla studentów

W związku z Zarządzeniem Rektora nr 15/2020 informuję: DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 1.       Planowana jest zmiana terminów zjazdów studentów ...
Czytaj Dalej

Legitymacje studenckie

Drodzy Studenci Dobra wiadomość. Zgodnie z informacją podaną na stronie https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 marca 2020 ...
Czytaj Dalej

Wolontariat dla studentów pielęgniarstwa

Informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zwrócił się do uczelni z prośbą, o poinformowanie studentów trzeciego roku pielęgniarstwa o ...
Czytaj Dalej

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

Przekazujemy Państwu do wiadomości zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z zawieszeniem działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni wyższych oraz działalności instytucji kultury ...
Czytaj Dalej

Drodzy Studenci,

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 12 .03.2020 - 26.04.2020   zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa studentów przez pracowników Działu Nauczania i ...
Czytaj Dalej