Kreacja postaci – przegląd prac zaliczeniowych


Przegląd zaliczeniowy przedmiotu: Kreacja postaci na II roku kierunku Kosmetologia, pod kierunkiem dr Katarzyny Gemborys. Powstałe prace zainspirowane były malarstwem wybranego artysty.