Kurs języka angielskiego


Rozpoczęła się rekrutacja studentów na bezpłatny kurs języka angielskiego w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” W kursie mogą wziąć udział studenci 4 ostatnich semestrów kierunków: architektura wnętrz, logistyka 1 stopnia, logistyka 2 stopnia, administracja 1 stopnia, administracja 2 stopnia, pedagogika, kosmetologia, bezpieczeństwo i higiena pracy. Kurs języka angielskiego trwa 60 godzin i przygotowuje do zdania egzaminu językowego na poziomie B2 lub wyższym, w zależności od poziomu zaawansowania i potrzeb grupy. Kurs rozpocznie się w IV kwartale 2019 roku i będzie odbywać się na terenie uczelni. Rekrutacja trwa do końca października. Więcej informacji u p. Tomasza Stasińskiego  – DNiSS – pokój 27, tstasinski@pwsz.com.pl.