Legitymacje studenckie


Drodzy Studenci

Dobra wiadomość. Zgodnie z informacją podaną na stronie https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 marca 2020 roku wydał rozporządzenie (Dz. U 2020 poz. 420), które przedłuża ważność legitymacji studenckich do 31 maja 2020 roku bez konieczności ich potwierdzania w sposób dotychczasowy. Oznacza to, że nie musicie w tej sprawie składać wizyty w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich.

Jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacją wywołaną ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 prosimy Was – młodych i odpowiedzialnych ludzi o stosowanie się do wydawanych zaleceń a więc:

– unikajcie skupisk ludzkich,

– myjcie często ręce, nie dotykajcie twarzy bez potrzeby,

– zwracajcie uwagę na zachowania innych osób w waszym otoczeniu.

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje znajdziecie na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

Jeśli Wy lub ktokolwiek z Waszego otoczenia wykazujecie objawy towarzyszące koronawirusowi, kontaktujcie się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinią NFZ pod: 800 190 590