Logistycy „Just in Time” na otwarciu projektu badawczego w Ronal Polska


W dniu 23.01.2019 r. Członkowie Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time” uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym w przedsiębiorstwie RONAL POLSKA
Sp. z o.o. (ul. Wrocławska 95), z którym od wielu już lat współpracujemy. Spotkanie prowadził Pan Przemysław Kubiński, kierownik zarządzania łańcuchem dostaw.

Spotkanie dotyczyło współpracy pomiędzy KNML „Just in Time”, a przedstawicielami firmy odpowiedzialnymi za zmiany organizacyjne w logistyce wewnętrznej zakładu. Tematyka wydarzenia skupiona była na przedstawieniu projektu usprawniającego działania w sferze obsługi i kontroli wózków jezdniowych podnośnikowych. Projekt ten wdrażany jest w firmie od 2013 roku i sukcesywnie udoskonalany.

Pracownicy przedsiębiorstwa, chcąc zaktywizować studentów do praktycznych działań, zaproponowali współpracę obejmującą m.in.: mapowanie czynności wykonywanych przez operatorów w magazynie, audyt procesów, pomiary czasów oraz innych istotnych dla sprawności procesów wskaźników.

Tego typu komplementarność, pomiędzy pracownikami, a studentami PWSZ AS zaowocować może dalszym udoskonalaniem procesów, w ramach przyjętego przez przedsiębiorstwo projektu. Zakłada się, że zaproponowane przez studentów usprawnienia korzystnie wpłyną na efektywność wykorzystywanej infrastruktury, a to przełoży się na wymierne korzyści w postaci niższych kosztów operacyjnych.

Jest to pierwszy tego typu projekt realizowany przez Członków KNML „Just in Time”. Stanowi on dla Nich niewątpliwie duże wyzwanie. Realizacja projektu będzie stanowiła doskonałą okazję do zdobycia cennych na rynku pracy umiejętności. Liderem grupy studentów logistyki jest Paweł Rakowski, przygotowujący się obecnie do egzaminu dyplomowego (inżynierskiego).

Trzymamy kciuki za powodzenie w realizacji tego ambitnego zadania!