Logistyka międzynarodowa


Uwaga!
Rekrutacja została przedłużona do dnia 19 października 2018 r.

Celem studiów podyplomowych Logistyka międzynarodowa jest przygotowanie kompetentnych liderów, kierowników i menedżerów logistyki pracujących w środowisku międzynarodowym. Dodatkowym atutem studiów jest moduł zajęć praktycznych m.in. gry symulacyjne, liczne warsztaty i ćwiczenia, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach.

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni, którzy ukończyli różne kierunki studiów i chcą uzyskać aktualną i fachową wiedzę oraz umiejętności z zakresu logistyki międzynarodowej.

Absolwent studiów podyplomowych pn. Logistyka międzynarodowa:

 • zna i stosuje metody i techniki zarządzania logistyką w otoczeniu międzynarodowym,
 • rozwiązuje typowe problemy logistyczne,
 • wskazuje metody i techniki zarządzania procesami zaopatrzenia i dystrybucji,
 • wykorzystuje narzędzia, które służą podnoszeniu efektywności działań logistycznych,
 • projektuje rodzaje usług w logistyce międzynarodowej,
 • analizuje dokumentację niezbędną w transporcie międzynarodowym,
 • ocenia korzyści z zastosowania koncepcji logistycznych i ich wpływu na pozycję konkurencyjną firmy na rynku międzynarodowym.

Możliwości zatrudnienia po skończonych studiach:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • firmy logistyczne obsługujące przewozy towarów w kraju i za granicą,
 • duże sieci handlowe,
 • magazyny regionalne i centralne, centrale dystrybucji, kompleksowe centra logistyczne,
 • firmy konsultingowe.

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry (łączna liczba godzin: 210 godz.)

Program studiów pozwala na zdobycie podstaw teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie aktualnych metod i technik zarządzania logistyką. Atutem proponowanego programu studiów jest wymiar praktyczny programu zajęć w zakresie gier symulacyjnych, licznych ćwiczeń i warsztatów. Uczestnicy studiów podyplomowych zostaną przygotowani w zakresie logistyki produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji, zarządzania projektami logistycznymi międzynarodowymi. Atrakcyjny jest także blok zajęć z zakresu prowadzenia negocjacji międzynarodowych, wykorzystania systemów informatycznych, prowadzenia rozliczeń międzynarodowych.

Opłata: 1.200 zł/semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze)

Uwaga!

SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-13, 74 641-92-24, 74 641-92-03
fax. 74 641-92-02
e-mail: ipt@pwsz.com.pl

 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 25