MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA HYBRYDOWA „WSPÓŁCZESNE TRENDY W ZARZĄDZANIU” – LUBLIN


Korzystając z zaproszenia Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie dr Beata Detyna uczestniczyła w II Międzynarodowej Konferencji pt. „Współczesne trendy w zarządzaniu”. Z tej okazji przygotowany został materiał z wynikami badań pt. Dojrzałość procesowa zarzadzania zasobami ludzkimi na przykładzie polskich szpitali (rozdział planowany do monografii, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej (AEH), znajdującego się na aktualnej liście Wyd. Naukowych).

Dyskusja, która odbywała się w trakcie spotkania dotyczyła takich zagadnień jak:
• zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
• wpływ epidemii COVID-19 na procesy zarządzania i funkcjonowanie współczesnych organizacji,
• zarządzanie zasobami ludzkimi w erze świadomości,
• świadomość organizacji,
• społeczna odpowiedzialność biznesu,
• zarządzanie strategiczne i współczesne modele biznesowe,
• zarządzanie tożsamością organizacyjną,
• marketingowy aspekt zarządzania organizacjami,
• zastosowanie informatyki w zarządzaniu.

Konferencja odbyła się w ramach projektu „WySPA internacjonalizacji” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER – projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”. Obrady odbywały się w czterech panelach:
1) Zarządzanie organizacjami,
2) Ekonomiczny i finansowy aspekt zarządzania organizacjami,
3) Inżynieria w zarządzaniu,
4) Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.