MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „KSZTAŁCENIE AKADEMICKIE W EUROPIE PO PANDEMII – KRAJOBRAZ PO BITWIE CZY NOWE ROZDANIE?” – GLIWICE


14.04.2021 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kształcenie akademickie w Europie po pandemii – krajobraz po bitwie czy nowe rozdanie?”. Jej organizatorem był Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Konferencja sfinansowana została ze środków uzyskanych z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), w ramach projektu „Katamaran”. Uczestnikiem Konferencji była dr Beata Detyna, która przygotowuje artykuł pt. Kształcenie akademickie w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 – perspektywa studentów i wykładowców.  Publikacja ukaże się w monografii, wydanej w Wydawnictwie Naukowym lub w punktowanym czasopiśmie „The New Educational Review”. Artykuł powstaje w ramach badań własnych, których celem jest poznanie opinii studentów i wykładowców na temat jakości kształcenia akademickiego w polskich uczelniach, w czasie pandemii COVID-19. Badania empiryczne prowadzone przez dr Beatę Detynę potrwają do 07.05.2021 r. – i opierają się na autorskich formularzach ankietowych (skierowanych do respondentów drogą online).

Tematyka Konferencji w Gliwicach koncentrowała się wokół powszechnie dostrzeganego problemu pandemii i jej wpływu na kształt edukacji, a główne sekcje tematyczne dotyczyły takich obszarów jak:

  • Edukacyjne prognozy, proponowane koncepcje i modele kształcenia akademickiego w odmienionej pandemią Europie;
  • Edukacja i biznes – projektodawcy i odbiorcy zmian edukacyjnych;
  • Edukacja po pandemii – perspektywa studenta i nauczyciela akademickiego.