Międzynarodowa Konferencja Naukowa


Szanowni Państwo, w imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów oraz studentów do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra. Towarzyszyć ona będzie obchodom Jubileuszu 50-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 września 2019 roku. Celem wydarzenia będzie upowszechnienie i promocja dorobku naukowego polskich pielęgniarek w kraju i za granicą oraz dyskusja nad kierunkami badań naukowych pielęgniarek i współpracy międzynarodowej w dobie postępującego procesu globalizacji. Główne zagadnienia konferencyjne będą dotyczyły:

▪ dowodów naukowych w praktyce klinicznej pielęgniarki;

▪ potencjału i autonomii pielęgniarek w otwartej opiece zdrowotnej;

▪ dynamiki zmian i rozwoju systemu edukacji zawodowej pielęgniarek;

▪ bezpieczeństwa pielęgniarki i bezpieczeństwa pacjenta: wyniki badań naukowych;

▪ zarządzania i przywództwa w pielęgniarstwie;

▪ konfliktów wartości i wyzwań opieki pielęgniarskiej w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii, odpowiedzialności zawodowej;

▪ zmiany paradygmatu badań naukowych w pielęgniarstwie: metod badań i analizy danych, badań interdyscyplinarnych – doświadczenia europejskie i krajowe;

▪ pielęgniarstwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych – przykłady dobrych praktyk i strategii działań na rzecz umiędzynarodowienia badań naukowych w pielęgniarstwie;

▪ rozwoju kompetencji zawodowych pielęgniarek i pielęgniarstwa zaawansowanej praktyki.

Podczas konferencji planowane są dwa rodzaje wystąpień:

▪ wystąpienia ustne – wygłoszone przez zaproszonych gości, specjalistów pielęgniarstwa z kraju i z zagranicy;

▪ sesje posterowe – do zgłaszania streszczeń do tych sesjach zapraszamy wszystkich Państwa. W trakcie konferencji odbędzie się również dyskusja panelowa z udziałem ekspertów nt.: Strategia działań w celu umiędzynarodowienia wyników badań naukowych pielęgniarek. Ponadto, planujemy organizację warsztatów tematycznych zarówno z zakresu badań naukowych, jak i praktyki klinicznej w pielęgniarstwie. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne wszystkich wystąpień konferencyjnych oraz tłumaczenie konsekutywne warsztatów tematycznych. Wyrażamy nadzieję, iż tematyka konferencji oraz jej formuła organizacyjna zachęcą Państwa do zgłaszania swojego udziału. Zapewniamy możliwość spotkania wybitnych specjalistów, stworzymy przestrzeń do wymiany poglądów i nawiązania międzynarodowej współpracy. Poza walorami naukowymi, polecamy walory turystyczne miasta Lublin, które jak zawsze powita Państwa swoim niekwestionowanym urokiem.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej konferencji: https://polishnursingresearch.umlub.pl