Mikrogranty na aktywizację i rozwój społeczności lokalnej obszaru rewiatalizacji Miasta Wałbrzycha – ruszyła II edycja konkursu


W dniu 29.01.2018 r. na zaproszenie Urzędu Miasta w Wałbrzychu uczestniczyliśmy w  Konferencji prezentującej wałbrzyskie doświadczenia w zakresie wspierania społeczności lokalnych. Miejscem spotkania był Teatr Lalki i Aktora, a naszą Uczelnię reprezentowała dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego.

Konferencja rozpoczęła się od przywitania uczestników przez dr Romana Szelemeja, Prezeydenta Miasta Wałbrzycha, który podkreślił znaczenie podejmowanych w ramach rewitalizacji działań na rzecz poprawy sytuacji demograficznej miasta. Następnie odbyła się premiera filmu pt. „Wałbrzyska rewitalizacja oczami mieszkańców”. Spotkanie prowadziła Pani Justyna Pichowicz, kierownik Biura ds. Rewitalizacji Miasta. W ramach programu przedstawiono m.in. doswiadczenia i perspektywy rozwoju programu komunikacji społecznej w pilotażowym projekcie rewitalizacji Wałbrzycha. Dyrektor Teatru Lalek i Aktora, Zbigniew Prażmowski zaprezentował sposób rewitalizacji poprzez kulturę na przykładzie projektu TLiA pn. „Podwórka kultury”. Niezwykle inspirujące były także kolejne wystąpienia:

  • Jak zbudować miasto marzeń – edukacja o rewitalizacji przez zabawę – dr Kamila Kamińska, prezes Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej;
  • Zmień widok za oknem, czyli modelowa współpraca wałbrzyskich harcerzy, Straży Miejskiej i innych partnerów na rzecz usuwania „graffiti” z przestrzeni publicznej – Kazimierz Nowak, Komendant Straży Miejskiej w Wałbrzychu, Edward Świątkowski, strażnik miejski;
  • Projekty wspierające społeczność lokalną w podobszarze rewitalizacji Sobięcin na przykładzie mikrograntów realizowanych przez Fundację Edukacyjną im. s. Wandy Garczyńskiej – siostra Daniela, Prezes Fundacji;
  • Znaczenie dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji społecznej na przykładzie spacerów historycznych w Wałbrzychu – Mateusz Mykytyszyn, Prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless.

Liczne prezentacje, wymiana doświaczeń oraz dyskusje podczas Konferencji jednoznacznie wskazują, że rewitalizacja społeczna miasta jest zdecydowanie trudniejsza niż rewitalizacja materialna. Mieszkając i pracując w Wałbrzychu warto zastanowić się nad tym, w jakim stopniu przyczyniamy się do integracji i aktywności społecznej mieszkańców naszego miasta.

Organizatorzy Konferencji zachęcają mieszkańców oraz organizacje pozarządowe do udziału w II edycji konkursu „Mikrogranty na aktywizację i rozwój społeczności lokalnej obszaru rewitalizacji Miasta Wałbrzycha”. Sotkanie informacyjne odbędzie się w Urzędzie Miasta w Wałbrzychu – 20 lutego 2018 r.., w godz. 13.00 – 15.30 (ul. Kopernika 2, sala Ślubów, I piętro). Dodatkowych informacji udzielają także pracownicy Biura ds. Rewitalizacji Miasta (tel. 74 66 55 326, e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl).

Dostępna jest także strona: http://rewitalizacja.walbrzych.pl/ruszyl-nabor-na-mikrogranty/

Zachęcamy wykładowców i studentów różnych kierunków (szczególnie pedagogiki) do zainteresowania się tą ofertą. Jest to okazja do wykorzystania w praktyce swojej specjalistycznej wiedzy.