Milion złotych na podniesienie jakości kształcenia praktycznego!


Miło nam poinformować, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu znalazła się w grupie 15 publicznych uczelni wybranych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji zadania „Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości”. Zadanie to ma na celu podniesienie jakości kształcenia. Podstawowym kryterium doboru szkół do tego przedsięwzięcia były najlepsze wyniki zawodowe absolwentów.

Więcej informacji na temat tego projektu znajdą Państwo – http://konstytucjadlanauki.gov.pl/15-mln-zl-na-dydaktyczne-inicjatywy-doskonalosci-ktore-uczelnie-otrzymaly-wsparcie