NABÓR WNIOSKÓW – PROGRAM STYPENDIALNY DLA POLONII


Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w programie stypendialnym dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa  – ANDERS NAWA.

Anders NAWA to program stypendialny dedykowany młodzieży polonijnej, która zainteresowana jest podjęciem kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim. Dotychczas o udział w programie starać się mogły osoby posiadające udokumentowane polskie pochodzenie lub Kartę Polaka. W tym roku w naborze na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą wziąć również osoby posiadające polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.

W ramach Programu oferowane jest comiesięczne stypendium w wysokości od 1250 zł do 1700 zł w zależności od poziomu kształcenia.
Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Celem kursu przygotowawczego jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Organizatorzy inicjatywy wskazują, iż „Udział w programie Anders NAWA dla młodzieży polonijnej jest symbolicznym powrotem do ojczyzny, okazją do poznania kultury i historii Polski,  dzięki wsparciu finansowemu mogą w pełni skupić się na nauce i rozwijaniu swoich zainteresowań„.

Zachęcamy do poznania historii stypendystów dotychczasowych edycji programu im. Gen. Andersa tutaj

TERMIN NABORU

Wnioski w tegorocznym naborze można składać od 31 marca 2021 do 18 maja 2021 r. w systemie teleinformatycznym NAWA – ZŁÓŻ WNIOSEK

WAŻNE ZAŁĄCZNIKI

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie – Ogłoszenie i Regulamin

Studia II stopnia – Ogłoszenie i Regulamin

Prosimy o udostępnianie powyższych informacji osobom, które spełniają warunki zawarte w regulaminie Programu Anders NAWA.

Obrazek ma charakter ozdobny