NAGRODA IM. PROF. ROMANA CZERNECKIEGO DLA AUTORÓW PUBLIKACJI O EDUKACJI


Rozpoczął się nabór zgłoszeń do IV edycji Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego. Nagroda Fundacji EFC przyznawana przez jest naukowcom, dziennikarzom i praktykom za publikacje o edukacji.

Celem konkursu jest docenienie i upowszechnienie wartościowych prac, które odpowiadają na aktualne wyzwania, przed którymi stoi polski system edukacji.

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego to konkurs skierowany wyłącznie do autorów prac o edukacji. Zdaniem Organizatorów: Wpisuje się w ważny i aktualny temat, doceniając tych, którzy piszą z pasją, świeżym spojrzeniem i przyczyniają się do pogłębienia debaty o edukacji. W trzech dotychczasowych edycjach nagrodzono 16 laureatów, wyróżniono 36 autorów.

Jak aplikować do konkursu: Nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych przyznawana jest w trzech kategoriach:

  • naukowej: można w niej zgłaszać artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej i rozdziały w monografii zbiorowej,
  • publicystycznej: można w niej zgłaszać artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej i podcasty,
  • specjalistycznej: można w niej zgłaszać artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej o charakterze branżowym, skierowane do edukatorów, nauczycieli, dyrektorów szkół.

Termin nadsyłania prac: 6 kwietnia – 30 czerwca 2021 r.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: nagroda@efc.edu.pl

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Magdaleny Gołębiowskiej, koordynatorki konkursu, e-mail: mgolebiowska@efc.edu.pl, +48 606 770 363.

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego www.efc.edu.pl/o-konkursie.