Najlepszy Dyplom Roku


Pan Krzysztof Januszkiewicz absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, kierunku Administracja laureatem nagrody „Najlepszy Dyplom Roku” przyznawanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.