Obowiązkowe szkolenie BHP (on-line) dla studentów I roku


Studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych! Obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP (4 godziny – 1 pkt. ECTS) w tym roku akademickim przeprowadzone zostanie drogą internetową, tzw.  e-learning. Obowiązkiem każdego studenta jest zapisanie się na kurs (instrukcja na stronach właściwego Instytutu) i zapoznanie się z zasadami zaliczenia. Ostateczny termin wywiązania się z zaliczenia mija 14 lutego 2018 r. (wszystkie informacje na platformie internetowej). W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt osobisty w odpowiednim Instytucie, prowadzącym dany kierunek.

Uwaga: osoby, które w naszej uczelni mają zaliczony ten przedmiot w latach akademickich 2015/2016 lub 2016/2017 są zwolnione z obowiązku ponownego zaliczania. Informację taką prosimy przekazać do odpowiedniego Instytutu.

Dla pozostałych osób szkolenie jest obowiązkowe i nie przewiduje się żadnych zwolnień