Odbiór Dyplomów


Zapraszamy tegorocznych Absolwentów po odbiór dyplomów ukończenia studiów! Przypominamy o obowiązku zachowania rygoru sanitarnego i zgłaszanie się w następujących terminach:

12-17 lipca 2021 r.

Dla kierunków:

– administracja I stopnia – studia niestacjonarne

– administracja II stopnia – studia stacjonarne

– kosmetologia – studia stacjonarne i niestacjonarne

– logistyka II stopnia – studia stacjonarne

– pedagogika – studia stacjonarne i niestacjonarne

19-24 lipca 2021 r.

Dla kierunków:

– administracja I stopnia – studia stacjonarne

– administracja II stopnia – studia niestacjonarne

– architektura wnętrz

– filologia

– logistyka II stopnia – studia niestacjonarne

– pielęgniarstwo – studia stacjonarne

Odbiór dyplomu odbywa się w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (DNiSS, ul. Zamkowa 4, budynek A – pokój nr 12). Dla osób pracujących Dział Nauczania i Spraw Studenckich czynny będzie we wtorki (13 i 20 lipca) od godziny 9:00 do 17:00 i w soboty (17 i 24 lipca) od godziny 7:30 do 13:30.