Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników”.


W dniach 7-8.06.2018 odbyła się V edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników”. Celem konferencji była wymiana wiedzy, poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyki na temat problemów wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników.

Zakres tematyczny konferencji:

  1. Psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy. Kultura bezpieczeństwa. Rola czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie.
  2. Techniczne bezpieczeństwo pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem maszyn i urządzeń technologicznych. Bezpieczeństwo i higiena pracy w naprawach maszyn i urządzeń.
  3. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – metody monitoringu
  4. Zdrowotne aspekty pracy w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe
  5. Ergonomiczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy
  6. Zarządzanie ryzykiem zawodowym – teoria i praktyka
  7. Aspekty prawne bezpieczeństwa i higieny pracy
  8. Zarządzanie kapitałem ludzkim w aspekcie bezpieczeństwa

 

 

prof. zw dr hab. Ryszard Andrzejak, PWSZ AS w Wałbrzychu
prof. zw. dr hab. inż. Paweł Frącz, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr inż. Iwona Romanowska-Słomka, PWSZ AS w Wałbrzychu
prof. nadzw. dr hab. inż. Szymon Salamon, PWSZ AS w Wałbrzychu
prof. nadzw. dr hab. Anna Szemik–Hojniak, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr hab. inż. Anna Cierniak – Emerych, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. nadzw. dr hab. Bożena Nowakowicz–Dębek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Mirosławski , Wyższa Szkoła Zarządzania Ochrony Pracy w Katowicach
dr hab. inż. Józef Cież, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Napiórkowski, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie
dr inż. Andrzej Dąbrowski, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr inż. Adam Słomka, PWSZ AS w Wałbrzychu

Komitet Organizacyjny: 
mgr Kazimiera Marzec –  przewodnicząca, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr inż. Wojciech Chmura – zastępca przewodniczącej, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr inż. Szymon T. Dziuba, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr inż. Piotr Kaczmarek, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu