Opieka nad osobami starszymi z nauką języka niemieckiego


Rekrutacja od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r.

1. Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

2. Nazwa kursu doskonalącego: Opieka nad osobami starszymi z nauką języka niemieckiego

3. Nadzór merytoryczny:  Instytut Społeczno-Prawny PWSZ AS w Wałbrzychu

4. Adresaci, uzyskane kompetencje:

Kurs adresowany jest do osób, które chciałyby nabyć umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi oraz komunikowania się w języku niemieckim w stopniu podstawowym w typowych sytuacjach codziennych, związanych z pracą opiekuna osób starszych. Od kandydatów wymagane jest wykształcenie min. średnie, poświadczone dyplomem ukończenia szkoły średniej lub świadectwem  maturalnym. Absolwenci uzyskują zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego.

5. Program kursu:Kurs realizowany jest w dwóch  modułach:

  • moduł I: Opieka nad osobami starszymi (teoria i praktyka) – zasady pielęgnacji i opieki geriatrycznej, pierwsza pomoc przedmedyczna, elementy psychologii osoby starszej, metody aktywizacji osób w podeszłym wieku, etyka opiekuna.
  • moduł II: Język niemiecki (ogólny i w zawodzie opiekuna) – podstawy gramatyki i leksyki języka niemieckiego, zakres tematyczny związany ściśle z charakterem pracy opiekuna/opiekunki osób starszych.

6. Czas trwania kursu: 3 miesiące (łączna liczba godzin: 120, w tym fakultatywnie 20 godzin praktyki w formie wolontariatu).

7. Opłata: 750 zł (formy płatności: jednorazowo lub 2 raty)

Uwaga!
Minimalna liczba kandydatów wymagana do uruchomienia kursu to 15 osób

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-24

fax. 74 641-92-02

e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl

 
8.  Wymagane dokumenty:
  • kwestionariusz osobowy kandydata na kurs doskonalący, do pobrania tutaj
  • oryginał lub odpis świadectwa maturalnego/ukończenia szkoły średniej,
  • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • kserokopia dowodu osobistego.
Wymagane dokumenty należy składać:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 25