Organizacja roku akademickiego 2018/2019


Rok akademicki trwa od 29.09.2018 r. do 30.09.2019
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019
Semestr zimowy: 29.09.2018-27.01.2019
Zimowa sesja egzaminacyjna: 28.01.2019-10.02.2019
Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: 11.02.2019-17.02.2019
Przerwa świąteczna: 22.12.2018-01.01.2019
Przerwa zimowa: 11.02.2019-17.02.2019
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31.10.2018, 02.11.2018
SEMESTR LETNI 2018/2019
Semestr letni: 18.02.2019-16.06.2019
Letnia sesja egzaminacyjna: 17.06.2019-30.06.2019
Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa: 02.09.2019-15.09.2019
Przerwa świąteczna: 17.04.2019-23.04.2019
Przerwa letnia: 01.07.2019-30.09.2019
Dni rektorskie – wolne od zajęć dydaktycznych: 29.04.2019, 30.04.2019, 02.05.2019

Uchwała nr 6/2018 Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019