Organizacja roku akademickiego 2019/2020


Rok akademicki trwa od 01.10.2019 r. do 30.09.2020
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020
Semestr zimowy: 01.10.2019-28.01.2020
Zimowa sesja egzaminacyjna: 29.01.2020-09.02.2020
Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: 10.02.2020-16.02.2020
Przerwa świąteczna: 24.12.2019-01.01.2020
Przerwa zimowa: 10.02.2020-16.02.2020
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31.10.2019
SEMESTR LETNI 2019/2020
Semestr letni: 17.02.2020-28.06.2020
Letnia sesja egzaminacyjna: 15.06.2020-28.06.2020

Dla kierunku TECHNIKI DENTYSTYCZNE na mocy Uchwały 22/2020 w spr. wprowadzenia zmian do uchwały 14-2019_organizacja roku akademickiego 2019-2020 Senatu Uczelni

29.06.2020-15.07.2020

Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa: 01.09.2020-15.09.2020
Przerwa świąteczna: 08.04.2020-15.04.2020
Przerwa letnia: 29.06.2020-30.09.2020
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 04.05.2020, 05.05.2020