Organizacja roku akademickiego 2017/2018


Rok akademicki trwa od 02.10.2017 r. do 30.09.2018
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018
Semestr zimowy: 02.10.2017-26.01.2018
Zimowa sesja egzaminacyjna: 27.01.2018-09.02.2018
Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: 10.02.2018-18.02.2018
Przerwa świąteczna: 23.12.2017-02.01.2018
Przerwa zimowa: 10.02.2018-14.02.2018
Dni rektorskie – wolne od zajęć dydaktycznych: 29.09.2017 – uroczysta inauguracja roku akademickiego, 02.11.2017, 03.11.2017
SEMESTR LETNI 2017/2018
Semestr letni: 15.02.2018-15.06.2018
Letnia sesja egzaminacyjna: 16.06.2018-29.06.2018
Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa: 03.09.2018-16.09.2018
Przerwa świąteczna: 28.03.2018-03.04.2018
Przerwa letnia: 01.07.2018-30.09.2018
Dni rektorskie – wolne od zajęć dydaktycznych: 30.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018, 01.06.2018