Organizacja zajęć od 25.05.2020


Szanowni Studenci,
w dniu 22.05.2020 r. powstało zarządzenie rektora regulujące prowadzenie zajęć dydaktycznych do końca roku akademickiego 2019/2020. W tym zakresie od dnia 25 maja 2020 r. zostaną wprowadzone następujące rozwiązania:

  1. Realizacja zajęć dydaktycznych:
    a) Wykłady i ćwiczenia (poza wybranymi zajęciami praktycznymi) dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywać się będą w formie zdalnej do końca bieżącego roku akademickiego.
    b) W przypadku studentów, którzy realizują zajęcia praktyczne w specjalistycznych salach (tj. przede wszystkim na kierunkach: kosmetologia, techniki dentystyczne, pielęgniarstwo, bhp), przewiduje się realizację tych zajęć w siedzibie uczelni zgodnie z harmonogramem ustalonym z prowadzącymi. Szczegóły dotyczące organizacji/przebiegu egzaminów, w tym egzaminów dyplomowych, zostaną podane odrębnym komunikatem.
  2. Organizacja pracy administracyjnej w uczelni:
    a) Informujemy, że Dział Nauczania i Spraw Studenckich, w tym sekretariaty Instytutów, powracają do bezpośredniej obsługi studentów z zastrzeżeniem, że wizyta studenta musi być poprzedzona rozmową telefoniczną lub korespondencją mailową z pracownikiem działu w celu uzgodnienia szczegółów.
  3. Ponadto studenci będą zobowiązani do przestrzegania rygorów sanitarnych w budynkach i na terenie uczelni, które zostaną określone w wytycznych wydanych przez rektora.
  4. Szczegółowe informacje dla studentów zostały zamieszczone na info.pwsz.com.pl.