ORGANIZACJA ZAJĘĆ W DNIACH 17-25 października 2020 r.


Wszystkie zajęcia w dniach 17-25 października 2020 r. realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej, przy wykorzystaniu platformy Webex, zgodnie z planem zajęć.

Wydarzenia zaplanowane w tym terminie zostają odwołane.

O ewentualnych dalszych zmianach w organizacji procesu kształcenia będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zarządzenie 86/2020 z 16.10.2020 r. w sprawie organizacji zajęć w dniach 17-25 października 2020 r.