Ostateczny termin szkolenia BHP dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych


W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi obowiązkowego szkolenia BHP pragniemy poinformować, że 12 stycznia 2019 r. w godz. 18.00-20.15 odbędzie się dodatkowe szkolenie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Szkolenie odbędzie się w sali 120 budynku B. Pytania dotyczące zasad zaliczenia prosimy kierować bezpośrednio do dra Macieja Niedźwieckiego, dostępnego dla studentów podczas zjazdów. Przypominamy raz jeszcze, że niezaliczenie przedmiotu skutkuje 1 punktowym deficytem.