Pakiety zawodowe


Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego wznowiona została rekrutacja do pakietów zawodowych dla studentów w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”. Studenci czterech ostatnich semestrów kierunków: administracja I i II stopnia, logistyka I i II stopnia, architektura wnętrz, kosmetologia, pedagogika i bezpieczeństwo i higiena pracy mogą ubiegać się o dofinansowanie na kursy zwiększające kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Student wybiera kurs/-y, podane preferencje są weryfikowane w procesie rekrutacji. Maksymalna wartość kursu/-ów to średnio 2000zł. Środki finansowe w ramach pakietu są przekazywane zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami [formularz zgłoszeniowy, bilans kompetencji], po konsultacjach z koordynatorami kierunkowymi. Decyzja o zakupie kursu poprzedzona jest szczegółową analizą dokumentów oraz przeprowadzeniem rozmów ze studentami. Komisja rekrutacyjna do zweryfikowania dokumentacji zbiera się raz, w każdym miesiącu roku akademickiego. Wyniki prac komisji rekrutacyjnej każdorazowo są przekazywane osobom składającym dokumenty rekrutacyjne. Średnia liczba pakietów rocznie to 18. Przykłady kursów dofinansowanych od początku trwania projektu: kurs makijażu permanentnego metodą piórkową; kurs makijażu ślubnego; kurs specjalistycznego pedicure; zestaw kursów do nauki programów Autodesk 3ds Max, V-Ray, SketchUp; kurs dla kandydatów na kierowcę kategorii D; kurs na operatora koparek jednonaczyniowych kl. III. Więcej informacji u p. Tomasza Stasińskiego – DNiSS – pokój 27, tstasinski@pwsz.com.pl.