Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i zarządzania


mgr Jan Zwierko,
prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, podyplomowych studiów w zakresie organizacji i zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, uprawnienia likwidatora przedsiębiorstw państwowych oraz syndyka.

Ośmioletni staż pracy w przemyśle (Wałbrzyskie Zjednoczenie Budownictwa Komunalnego, Kopalnia Barytu „Boguszów”). Piętnastoletni staż pracy w administracji państwowej i samorządowej w instytucjach związanych z administrowaniem oświatą. W uczelni od chwili jej utworzenia, tj. od 1999 r.

Znany w regionie społeczny działacz sportowy zajmujący się piłką nożną, siatkówką a w szczególności zapasami. Były Przewodniczący komisji rewizyjnej Polskiego Związku Zapaśniczego, członek zarządu Dolnośląskiego Związku Zapaśniczego. Wieloletni prezes Okręgowego Związku Zapaśniczego w Wałbrzychu. Przez wiele lat zawodnik sekcji brydża sportowego, były Mistrz Polski Górników. Założyciel i Prezes Zapaśniczego MKS Szczyt Boguszów – Gorce, wiodącego klubu polskiego w zapasach kobiet (liczne medale ME i MŚ).  Animator sportu akademickiego.