Studenckie Koło Naukowe Perspektywa


Misja Studenckiego Koła Naukowego „Perspektywa”

Poprzez swoją działalność chcemy rozbudzić wśród studentów zainteresowanie architekturą krajobrazy, tak aby zwrócić uwagę na estetykę otaczającej nas przyrody.
    Jesteśmy organizacją studencką działającą przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym PWSZ AS w Wałbrzychu. Zrzeszamy studentów zainteresowanych architekturą krajobrazu i dziedzinami pokrewnymi. Celem naszej działalności jest poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych oraz manualnych uczestników Koła oraz nabywanie praktycznych umiejętności w sztuce kreowania nowej, lepszej przyrody, która nas otacza. Obszar badawczy naszych analiz obejmuje w szczególności funkcjonalne i artystyczne zaaranżowania przestrzeni krajobrazowych w okolicy miasta Wałbrzych. Koncentrujemy się na problematyce przyrody i wnętrz krajobrazowych naszego regionu oraz tematyce nowoczesnej architektury krajobrazy miasta. Aktywność Członków Koła przejawia się w czynnym uczestnictwie w życiu studenckim i naukowym:
  • udział w konferencjach naukowych i wyjazdach studialnych,
  • współpraca z organizacjami studenckimi,
  • studia przypadków,
  • udział w warsztatach projektowych dla młodych architektów krajobrazu,
  • organizacja wystaw prac studentów.
    Członkiem SKN „Perspektywa” może zostać student PWSZ AS w Wałbrzychu, który jest zainteresowany architekturą krajobrazu i posiada dużo entuzjazmu do kreowania, innowacyjnego otoczenia dla lokalnego społeczeństwa. Spotkania Koła odbywają się średnio co dwa tygodnie i są prowadzone w różnych formach, np. „burzy mózgów”. Sprawozdania i informacje na temat naszych działań teraźniejszych i planowanych znajdziecie na stronie instytutu przyrodniczo technicznego w zakładce: „z życia instytutu”
Opiekun koła: dr inż. architekt Alicja Maciejko
Znajdziecie nas również na facebook: www.facebook.com/groups/200355406727509/