Pierwszy absolwent studiów dualnych w ramach współpracy z NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o.


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 29.01.2020 r. w NSK Steering Systems Europe Polska Sp. z o.o. odbyło się uroczyste ukończenie studiów dualnych przez Pana Mateusza Jakubczaka. Studia dualne są realizowane w ramach kształcenia praktycznego naszej Uczelni!

W dniu 18.01.2018 r., w Sali Senatu PWSZ AS odbyło się spotkanie z przedstawicielami NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. w sprawie podpisania umowy dotyczącej uruchomienia studiów dualnych na kierunku logistyka. Przedsiębiorstwo NSK reprezentowali: Andrzej Gajdziński – dyrektor Zakładu, Hiroki Nukui – menedżer Działu Administracji, Piotr Sylwestrzak – lider ds. planowania i logistyki/koordynator ds. celnych European Steering Business Unit, Miłosz Cader – specjalista HR. Ze strony Uczelni, w spotkaniu uczestniczyły dr Małgorzata Babińska – Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich oraz dr Beata Detyna – pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego. Umowę w imieniu dr hab. Piotra Jurka, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa podpisała dr Małgorzata Babińska, a ze strony NSK – dyrektor Andrzej Gajdziński. Moment podpisania umowy rozpoczął pionierskie podejście w kształceniu w regionie.

Rekrutacja na studia dualne przybrała formę rozmowy kwalifikacyjnej. Każdy z zainteresowanych studentów, żeby przystąpić do rekrutacji musiał napisać curriculum vitae, które było pierwszą próbą zaprezentowania się na gruncie zawodowym, a następnie już w trakcie rozmowy bezpośredniej, przekonać komisję do swojej osoby. Do procesu rekrutacji przystąpiło czworo studentów. Było to nie lada zadanie, gdyż komisja rekrutacyjna poza wiedzą zdobytą w ciągu dwóch lat studiów sprawdzała również kompetencje miękkie kandydatów. W wyniku prowadzonych rozmów wyłoniony został Pan Mateusz Jakubczak.

Dzięki studiom dualnym Pan Mateusz zdobył jednocześnie wykształcenie wyższe oraz praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej. Studia dualne to nie tylko możliwość rozwijania umiejętności twardych, ale również towarzysząca temu możliwość rozwijania umiejętności miękkich, które w obecnych czasach są istotnym uzupełnieniem umiejętności twardych. Dla studentów studiów dualnych jest to niezwykle cenna korzyść. Wpływ kształcenia zintegrowanego na rozwój postaw przedsiębiorczych, a także cenionych na rynku pracy kompetencji społecznych.