Plany zajęć dla I roku – aktualizacja (06.10.17, 13:50 – nowy plan dla BHP NST)


Poniżej zamieszczamy plany zajęć dla studentów I roku. Uwaga, plany mogą ulec zmianie. Jednocześnie informujemy, że wszelkie aktualne informacje dotyczące poszczególnych kierunków znajdują się na stronie: info.pwsz.com.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

Kosmetologia studia niestacjonarne (05.10.2017, 15:25)

Pedagogika STUDIA NIESTACJONARNE

Administracja LICENCJAT studia niestacjonarne

Administracja MAGISTER studia niestacjonarne

Logistyka niestacjonarne

Logistyka NIESTACJONARNE – podział na grupy (06.10.17,8:46)

BHP I rok Studia niestacjonarne NOWY