Plener zakończony


W dniach 30.09.-05.10 w Świeradowie-Zdroju studenci III roku architektury wnętrz uczestniczyli wraz z opiekunami w plenerze malarskim w ramach projektu Barwy Przestrzeni Społecznej. Celami pleneru było nie tylko konieczne doskonalenie warsztatu plastycznego i rozwój wrażliwości studentów, ale również pogłębienie umiejętności, szczególnie w zakresie pracy i współpracy w grupie, podziału pracy, poczucia odpowiedzialności i potrzeby samokształcenia. Studenci w procesie dydaktycznym zrealizowali swoje koncepcje plastyczne wykorzystując szeroki wachlarz technik i narzędzi artystycznego wyrazu w środowisku zewnętrznym. Studenci pod opieką merytoryczną dr Katarzyny Gemborys, dr Łukasza Szatanka oraz dr Piotra Kmiecika mogli doświadczyć zupełnie nowych wrażeń z zakresu malarstwa plenerowego. Warsztaty trwały 6 dni, a dzięki projektowi studenci nie tylko mieli zagwarantowany nocleg i wyżywienie, ale co ogromnie istotne, farby olejne, podobrazia, bloki akwarelowe, profesjonalne pędzle, szpachle, a także kredki tuszowe i akwarelowe. Efektem wysiłków włożonych przez studentów podczas pleneru będzie wystawa ich prac, która zostanie otwarta 23.10.2019 r. na II piętrze w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu i potrwa do 01.02.2020 r.