Pomoc materialna dla studentów


Uczelniana Komisja Stypendialna informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 62/2017 Rektora PWSZ AS w Wałbrzychu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ AS w Wałbrzychu w roku akademickim 2017/2018, ustala się następującą wysokość poszczególnych form pomocy:

 • stypendium socjalne

Próg dochodowy

Dochód netto

Wysokość świadczenia

I

0–315,50 zł

700 zł

II

315,51–634,50 zł

600 zł

III

634,51–950 zł

400 zł

 • zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki:
  150 zł
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Stopień niepełnosprawności Wysokość świadczenia
Znaczny 600 zł
Umiarkowany 500 zł
Lekki 400 zł
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów
Próg Wysokość świadczenia
I 350 zł
II 550 zł
III 800 zł
 • zapomoga może wynosić od 200 zł do 1500 zł


Uwaga, Studenci! Ważny komunikat!

 • Studenci ubiegający się o stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych proszeni są o odbiór decyzji w DNiSS w terminie:
  – studenci niestacjonarni – w terminie od 28-10-2017
  – studenci stacjonarni – w terminie od 30-10-2017
  oraz o ponowne dostarczenie oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (zał. 1) wypisane z datą bieżącą.
  Zał. nr 1 oświadczenie o niepobieraniu świadczeń
 • Studenci ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów – będą mogli odbierać decyzje pozytywne w terminie od 16 listopada br.* oraz ponownie dostarczyć oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (zał. 1) wypisane z datą bieżącą.
  Zał. nr 1 oświadczenie o niepobieraniu świadczeń

 

*Tak późny termin spowodowany jest oczekiwaniem na ewentualne odwołania od decyzji negatywnych w tej sprawie (decyzje zostały wysłane pocztą w dniu 25.10.2017 r.).