Porozumienie o współpracy pomiędzy uczelniami z województwa dolnośląskiego i opolskiego


W dniu 15.04.2019 roku w Jeleniej Górze zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Rektorami: Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Uczelnie zobowiązały się do współdziałania w zakresie:
– wymiany informacji o zasobach kadrowych i bazie dydaktycznej,
– wspólnego prowadzenia kursów i szkoleń,
– tworzenia warunków do rozwoju kultury fizycznej i działalności artystycznej oraz realizacji badań naukowych,
– działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych,
– wzajemnej wymiany studentów.
W spotkaniu udział wzięli Marszałek Województwa Dolnośląskiego p. Cezary Przybylski oraz Marszałek Województwa Opolskiego p. Andrzej Buła.