Posiedzenie Senatu PWSZ


W dniu 11 października 2017 r. w sali posiedzeń Senatu i Konwentu odbyło się pierwsze w tym roku akademickim posiedzenie Senatu naszej Uczelni.  Jednym z  głównych punktów scenariusza było podpisanie umów o współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Ponadto podczas posiedzenia wręczono powołania nowym pełnomocnikom Rektora oraz nowym zastępcom dyrektorów instytutów.