Praktyczny warsztat z zarządzania jakością


W dniu 07.05.2019 r. studenci logistyki, studiów pierwszego stopnia (semestru 4) uczestniczyli w warsztatach z przedstawicielem firmy Mando Corporation Poland, Panem Sebastianem Bączyńskim – zajmującym funkcję Team Manager SQM Department.

            Warsztat zorganizowała dr Beata Detyna, w ramach zajęć z przedmiotu: Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce – w ramach programu POWER – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”.

            Celem głównym warsztatu było przybliżenie studentom specyfiki zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym, branży Automotive. Studentom zostały przedstawione wykorzystywane w praktyce gospodarczej sposoby zabezpieczania jakości w procesie logistycznym – od fazy wczesnego rozwoju projektu, do uruchomienia produkcji seryjnej.

W ramach 3-godzinnych zajęć poruszona została problematyka:

  •  planowania jakości wyrobów w procesie logistycznym,
  •  procesu zatwierdzania pakowania,
  •  sposobów walidacji pakowania,
  •  wpływu pakowania na jakość (w tym prezentacja pakowania dla procesów wewnętrznych i zewnętrznych),
  •  reklamacji logistycznych w oparciu o „8D raport”.

Studenci omawiali metody i narzędzia wykorzystywane w procesach logistycznych – grupa analizowała ich użyteczność pod kątem zapewnienia jakości w tych procesach.

            Dziękujemy Panu Sebastianowi Bączyńskiemu za przeprowadzenie inspirujących zajęć, które pozwoliły studentom zetknąć się z praktycznymi problemami jakościowymi, jakie mają miejsce w Mando Corporation Poland.