Formularze i dokumenty do pobrania


PIELĘGNIARSTWO – I rok

Formularze do pobrania:

Skierowanie na praktykę

Umowa o realizację praktyk studenckich dla kierunku pielęgniarstwo

Ankieta dla pracodawcy

Dokumenty do pobrania:

Dziennik Praktyk

Dzienniczek pracowni umiejętności pielęgniarskich

Kierunkowy regulamin praktyk – Pielęgniarstwo

Harmonogram praktyk – Pielęgniarstwo

Programy praktyk:

Wykaz oddziałów, na których można odbywać kształcenie praktyczne 2019-2020

Program praktyk Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

Program praktyk_ Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Program praktyk_Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Program praktyk_Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

Program praktyk_Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Program praktyk_Neurologia i pielęgniartwo neurologiczne

Program praktyk_Opieka paliatywna

Program praktyk_Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Program praktyk_Podstawowa Opieka Zdrowotna

Program praktyk_Podstawy pielęgniarstwa

Program praktyk_Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne

Program praktyk_Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne


PIELĘGNIARSTWO – II i III rok

Formularze do pobrania:

Skierowanie na praktykę

Umowa o realizację praktyk studenckich dla kierunku pielęgniarstwo

Ankieta dla pracodawcy

Dokumenty do pobrania:

Dziennik Praktyk

Kierunkowy regulamin praktyk – Pielęgniarstwo

Harmonogram praktyk – Pielęgniarstwo

Programy praktyk:

Wykaz oddziałów, na których można odbywać kształcenie praktyczne 2019-2020

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia -Program praktyk

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Opieka paliatywna

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Podstawowa opieka zdrowotna

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych