PRAKTYKA SZUKA STUDENTA


Zapraszamy na praktykę zawodową studentów naszej Uczelni kierunków:

– Administracja (I i II stopnia)
– Filologia (specjalizacja administracyjno-biznesowa)

Oferujemy:
– możliwość skorelowania realizacji praktyki z planem zajęć dydaktycznych,
– realizację praktyk zgodnie z założeniami programowymi kierunku studiów,
– w pełni bezpieczną praktykę zdalną.
Chcesz pogłębić swoją wiedzę, poszerzyć umiejętności i kompetencje, a przy tym poznać pracę administracyjną w naszej Uczelni?
Liczba miejsc ograniczona!

Zgłoszenia przyjmujemy drogą e-mailową lub telefoniczną do 27 listopada br.
Dział Praktyk Studenckich i Karier
biurokarier@pwsz.com.pl
tel. 74 641 92 34