Kontakt


1. Koordynator ds. praktyk studenckich:

mgr Mirosława Nikodemska
Dział Nauczania i Spraw Studenckich, pokój 27 (budynek A)
tel.: 74 641 92 34, e-mail: mnikodemska@pwsz.com.pl
dyżury: wtorek-piątek w godzinach 9.00-15.00, w wyznaczone soboty 7.30-13.30 (w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych)

2. Kierunkowi opiekunowie praktyk:

Instytut Zdrowia (e-mail: iz@pwsz.com.pl):

  • mgr Katarzyna Fitrzyk (kosmetologia), kfitrzyk@pwsz.com.pl
  • mgr Barbara Chabab (pielęgniarstwo), bchabab@pwsz.com.pl
  • mgr Krzysztof Żak (techniki dentystyczne), kzak@pwsz.com.pl

Instytut Społeczno-Prawny (e-mail: isp@pwsz.com.pl):

  • dr Waldemar Sęczyk (administracja), wseczyk@pwsz.com.pl
  • mgr Aleksandra Pawlak (filologia), apawlak@pwsz.com.pl
  • dr Małgorzata Radyńska (pedagogika rok I i II), dr Anna Tutaj (pedagogika, rok III), mradynska@pwsz.com.pl, atutaj@pwsz.com.pl

Instytut Przyrodniczo-Techniczny (e-mail: ipt@pwsz.com.pl):

  • dr Łukasz Szatanek (architektura wnętrz), lszatanek@pwsz.com.pl
  • mgr Kazimiera Marzec (BHP), kmarzec@pwsz.com.pl
  • mgr Piotr Sylwestrzak (logistyka), psylwestrzak@pwsz.com.pl