Kontakt


1. Koordynator ds. praktyk studenckich:
mgr Mirosława Nikodemska
Dział Nauczania i Spraw Studenckich, pokój 27 (budynek A)
tel.: 74 641 92 34, e-mail: mnikodemska@pwsz.com.pl
dyżury: wtorek, czwartek i piątek w godzinach 9.00-15.00, w wyznaczone soboty 7.30-13.30

2. Kierunkowi opiekunowie praktyk:
– Instytut Zdrowia: mgr Katarzyna Fitrzyk (kosmetologia), mgr Małgorzata Kowalik (pielęgniarstwo), lic. Krzysztof Żak (techniki dentystyczne)
– Instytut Społeczno-Prawny: dr Klaudia Stelmaszczyk (administracja), mgr Blanka Gołębiowska (filologia), dr Anna Tutaj (pedagogika)
– Instytut Przyrodniczo-Techniczny: dr Małgorzata Wiszniowska (architektura wnętrz), mgr Kazimiera Marzec (BHP), dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska (logistyka)