Profilaktyka raka piersi – warsztaty


Dnia 30.10.2018 r dla studentów i pracowników uczelni odbyły się warsztaty poświęcone profilaktyce oraz wczesnym metodom wykrywania raka piersi. Wykład poprowadził dr n. med. Paweł Pyka, Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, a warsztaty z nauką samobadania piersi na fantomach poprowadziła mgr Małgorzata Kowalik, z-ca dyrektora Instytutu Zdrowia.
Wykład odbył się w ramach różowego października – miesiąca walki z rakiem piersi. Przekazana wiedza na temat działań profilaktycznych poprawiła świadomość zdrowotną uczestników co na pewno przyczyni się do zwiększenia wykrywalności raka we wczesnym stadium choroby