Program płatnych praktyk zawodowych – PWSZ Wałbrzych w kolejnym rozdaniu unijnym


Właśnie zakończyła się rekrutacja studentów, uczelnianych opiekunów i Instytucji do udziału w II turze, I naboru Projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a już możemy zaprosić do udziału w III naborze przedmiotowego Projektu.

W I naborze mogli wziąć udział studenci kierunków Bezpieczeństwo i higiena pracy, Filologia, Kosmetologia oraz Techniki dentystyczne. Projektem objętych zostało 68 studentów, a alokacja środków wyniosła 1 144 470, 60 zł.

Trzeci nabór skierowany został do studentów studiów pierwszego stopnia kierunków o profilu praktycznym: Kosmetologia (II i III rok)  i Pedagogika (II rok) oraz studentów kierunków drugiego stopnia, tj. Administracja i Logistyka, którzy zrealizowali pierwszy etap praktyki kursowej, ujętej w programie kształcenia. W tym naborze przewidziano miejsce dla 40 studentów. Studenci-beneficjenci Programu otrzymują za każdy zrealizowany miesiąc praktyki: kursowej (2 miesiące) i pilotażowej (3 miesiące) stypendium  w wysokości 2 300 zł, zatem w całym okresie realizacji Projektu daje to kwotę 11 500 zł.

Rekrutacja do Projektu (III nabór) trwa 24 listopada 2017 r. do 8 grudnia 2017 r. Zapraszamy do udziału zainteresowane Instytucje oraz studentów  i nauczycieli akademickich PWSZ Wałbrzych.

DOKUMENTY DO POBRANIA: www.bip.pwsz.com.pl

Szczegółowych informacji udziela mgr Mirosława Nikodemska, koordynator ds. praktyk studenckich (ul. Zamkowa 4, pokój 27, tel. 74 641 92 34, mnikodemska@pwsz.com.pl).

 

www.dreamsart.pl