Program „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”


Od maja 2018 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu uczestniczy w programie „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem programu  jest wsparcie w doskonaleniu jakości kształcenia w publicznych uczelniach zawodowych. Okres realizacji zadania wynosi od podpisania umowy do 30 czerwca 2019 roku.

W 2018 roku wsparciem zostało objętych 14 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z całej Polski.  Na realizację zadania uczelnie otrzymały po 1 mln zł. Środki zostaną wypłacone w dwóch transzach – 75% w roku 2018 i 25% w roku 2019.

Środki mogą być przeznaczone na sfinansowanie działań, które mają na celu doskonalenie jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym.

Nasza uczelnia w 2018 roku z uzyskanych środków poczyniła zakupy na stworzenie i  wyposażenie pracowni fotograficznej oraz pracowni krawiecko-modelarskiej na potrzeby kierunku „architektura wnętrz”, pracowni logistycznej na potrzeby kierunku logistyka. Ponadto doposażone zostały: sala komputerowa, pracownia umiejętności pielęgniarskich oraz laboratorium biologiczno-chemiczne. Zakupione zostały również książki do biblioteki dla wszystkich kierunków.

Zakupiony sprzęt to m.in.

  • Pracownia fotograficzna: profesjonalne aparaty fotograficzne, statywy, lampy, blendy, itp.
  • Pracownia modelarsko-krawiecka: maszyny do szycia, manekiny krawieckie, elektronarzędzia typu: szlifierki, wiertarki, wyrzynarki, itp.,
  • Pracownia logistyczna: regały, stoły, szafy warsztatowe, pojemniki do składowania towaru, gry logistyczne, zestaw RFID i wiele innych,
  • Laboratorium biologiczno-chemiczne: stanowiska laboratoryjne, taborety, mikroskopy, tablet graficzny, urządzenia laboratoryjne, szklany sprzęt laboratoryjny i inne,
  • Pracownia umiejętności pielęgniarskich: sprzęt np. kardiomonitor, defibrylator AED, fantomy np. fantom do intubacji, do nauki RKO, symulatory np. symulator odczuć starczych, modele np. model ręki do wstrzyknięć dożylnych, model niemowlęcia do ćwiczeń zadławień, manekin ćwiczeniowy osoby otyłej, szkielet człowieka z mięśniami, itp.,
  • Pracownia komputerowa: zestawy komputerów stacjonarnych, programy: Cad Decor Pro, Cartall Truck, Menedżer Pojazdów PL, Speed TSL, Corel, Microsoft,
  • Ponadto na potrzeby kierunków inżynierskich: drukarki 3D, skanery, tablety graficzne, okulary VR.

W bieżącym roku uczelnia zakupi sprzęt i pomoce dydaktyczne na potrzeby kierunków  BHP, techniki dentystyczne oraz filologia.